Chipwilikiti chinabuka m’mudzi wina mwana yemwe amasewera pa mpata omwe uli pa mtengo wina kumeneko atakanilira.

Malipo omwe sambali lapedza ndiloti mtengowo ndi wamizimu.

Kodi mukuganiza kuti anthu a mmudzi wu apange bwanji kuti amuchotse mwana powonesesanso kuti asamupweteke?

You May Also Like

ZIMENE MUMAKONDA

Please enter your comment!
Please enter your name here

From The World